PARTICIPACIÓ. Dossier «Paraules per a la Participació» (23F-2016)

DSCN1158_25_

El passat dimarts (23-F) vaig estar explicant coses de participació ciutadana i fent una dinàmica al CIPFP Batoi (Centre Integral Públic de Formació Professional), d’Alcoi, amb alumnes del cicle d’Animació Sociocultural i Turística (el que abans es deia TASOC, Tècnic Superior d’Animació Sociocultural) i també del cicle d’Educació Infantil. Ja veieu, impressiona un poc el desgavell de majúscules, veritat?

El cas és que vaig estar allí una hora i mitja, en la qual vaig fer un brevíssim repàs a alguns conceptes relacionats amb la participació ciutadana, i també explicant la plasmació que tenen aquests conceptes en la pràctica que fem o que intentem fer. Per als que no ho sapigueu des de fa un any i mig treballe al Departament municipal de Participació Ciutadana d’Alcoi i, amb sinceritat, faig el que puc.

Vull compartir ací la guia o dossier que vaig preparar per a aquesta activitat. És una síntesi feta amb la intenció d’ajudar a ordenar un poc les idees que tenim sobre la participació. També té la intenció de difondre i reforçar el Grup Obert de Participació, una iniciativa que estem intentant posar en marxa per a “construir participació”, per a que la gent que vulga implicar-se tinga un lloc i espai per a crear participació des de baix, fugint de les activitats merament institucionals i de les “ludoteques participatives”.

Ací teniu el dossier en la versió per a imprimir: Paraules per a la PARTICIPACIÓ (en pdf, 8 pàgines)

 

Dossier «Paraules per a la PARTICIPACIÓ»

En primer lloc et propose un joc. Tria les tres paraules que en la teua opinió tinguen més relació amb la participació ciutadana:

ANECDÒTICA CREATIVITAT INTEGRADORA QUOTIDIANA
AUTORREGULADA CRÍTICA JUSTA REACTIVA
AVORRIDA DEMOCRÀTICA LEGITIMITAT RENOVADORA
BÉ COMÚ DOMINACIÓ LENTA REVOLUCIONÀRIA
BUROCRÀTICA DURADORA LLIBERTAT SOCIAL
CANVI EDUCACIÓ OBERTA SOLIDÀRIA
CÍNICA EMANCIPADORA ORGANITZACIÓ SUBSIDIÀRIA
CIRCULAR FRÀGIL PERIFÈRICA TEMPORAL
CIUTADANIA GOVERN AMABLE PERVERSA TRANSFORMADORA
COMUNICATIVA GOVERN OBERT PODER TRANSPARÈNCIA
CONFLICTE HEGEMONIA POLÍTICA TRANSVERSAL
CONSCIENCIACIÓ HIPÒCRITA PRESCINDIBLE UTÒPICA
CONSENS IMPROCEDENT PROACTIVA VINCULANT
CONTRAHEGEMONIA INNOVADORA PROBLEMÀTICA XARXA
CONVERSACIONAL INSTITUCIONAL PROCÉS Etc. etc. etc.

 

Ara el dossier:

ÍNDEX

 1. La teoria explicativa: l’encant dels conceptes
 2. L’acció participativa: el fang de la participació
 3. Més recursos

 

1. LA TEORIA EXPLICATIVA: L’ENCANT DELS CONCEPTES

1.1. Definició

Participació ciutadana és… hi ha definicions per a parar un carro.

Per exemple: “Participació ciutadana és la definició col·lectiva del bé comú”. Hi ha altres definicions però aquesta engloba totes les possibilitats tèoriques i pràctiques. En definitiva, es tracta de prendre/ser part en les decisions públiques.

 

1.2. Elements per a participar

Molt resumit, en són tres: 1. voler; 2. poder; i 3. saber.

 • Voler: depén de les ganes que es tinguen, i de la vinculació que hi haja d’aquesta participació entre el que es decideix i el que es fa al final.
 • Poder: sobretot depén del temps, un recurs escàs en la nostra vida quotidiana.
 • Saber: depén de la formació i de la informació (no només de les dades).

Per exemple, de vegades les administracions públiques plantegen processos de participació (o d’exposició pública) amb tants obstacles que formalment pots participar, però en la pràctica és dificilíssim. Això fa que no pots participar, per tant no saps participar, i per tant al final no vols participar.

 

1.3. Postures davant la participació

El sociòleg Jesús Ibáñez va detallar quatres actituds davant la participació ciutadana:

 1. Els creients: creuen que la democràcia funciona molt bé tal com està.
 2. Els perversos: creuen en la forma però no en el fons. No creuen en la democràcia però saben com funciona i la utilitzen en benefici propi. Són la gent dels “però…”
 3. Els subversius: no creuen ni en les formes ni en el contingut actual. Funcionen amb formes diferents, al marge de les formes institucionals. No intenten ni volen actuar dins del marc institucional. Construeixen la seua pròpia illa “Utopia”.
 4. Els reversius: creuen en la democràcia però no en la seua forma actual. Volen millorar allò que hi ha aprofitant les possibilitats que el marc institucional els ofereix. Volen revertir/canviar una situació de partida que no els agrada. Actuen.

Cal apuntar que no són postures excloents: una persona pot ser perversa en una situació, subversiva en altra i reversiva en una altra.

 

1.4. Formes “administratives” per a participar

 1. Informar: unidireccional cap als ciutadans (una roda de premsa, una xerrada de l’alcalde, etc.)
 2. Consulta: informació que va i torna individualment cap als ciutadans (enquestes, formularis, etc.).
 3. Implicar: dialogar amb “actors socials” (reunions formals i informals, amb ordre del dia o sense, amb problemes concrets o generals, etc.)
 4. Col·laborar: crear grups de treball entre diversos implicats (el ciutadà treballa, planifica, s’involucra en “ajudar” a l’administració i al polític/a per a que prenga una decisió que responga al benefici de la comunitat).
 5. Apoderar”: que la gent tinga la informació necessària per a prendre decisions que són vinculants. Ara està molt de moda aquest concepte (en la teoria).

Dos exemples de nivells o “escales de participació”:

1. Escala de participació d’Arnstein (1971)

escala-participació-arnstein

2. Escala de participació de Roger Hart (1992)

Roger Hart (1992)

 

1.5. Factors de les dinàmiques de participació

Quan fem un procés participatiu hem de tenir en compte tres factors:

 1. La inclusivitat: qui participa?
 2. La intensitat: com es participa?
 3. La influència: fins a on es participa?

Exemples:

 • Al moviment 15M participaven moltes persones, amb molta intensitat, però amb poca influència.
 • En una votació electoral participen moltes persones, amb intensitat mitjana i amb poca influència (es voten paquets ideològics i llistes tancades).
 • En uns pressupostos participatius poden participar tots els veïns, segons com es planifiquen pot ser una experiència molt intensa, i té molta influència en allò que es debat i es prioritza (és vinculant, almenys en teoria).

 

1.6. Sectors implicats en la participació

 1. Ciutadans (organitzats en associacions o no).
 2. Polítics professionals (en els governs o no).
 3. Tècnics i treballadors de l’administració.

 

1.7. Algunes preguntes freqüents

a) SABER PARTICIPAR?

Ací entren de ple els tècnics de les administracions públiques. Cal establir dinàmiques pedagògiques, és a dir cal que els tècnics facen explicacions a la ciutadania sobre allò que cal decidir. Cal tenir en compte que la participació és un procés transversal, que afecta a tots els departaments de les administracions públiques i no només al típic departament de Participació.

Importantíssim: s’ha d’evitar l’espontaneïsme; la participació també s’ha de planificar.

b) ELS “PERVERSOS”?

Són un repte per a la participació i poden desvirtuar les decisions i provocar molta desil·lusió. Cal molta pedagogia i molt de temps, perquè les decisions s’han de basar en el bé comú de tota la comunitat i no en la força d’un grup concret. Per això (en teoria) les decisions no s’han de prendre mai només amb majories i vots. La participació no es basa en la suma de decisions individuals, sinó que busca el bé comú.

c) MÉS GENT?

 • En la teoria: la participació trenca tot el sistema tradicional de legitimacions jerarquitzades, perquè passa de la lògica de la representació a la lògica de la presentació, i no s’ha de basar només en la quantitat.
 • En la pràctica: participa poca gent, sempre són els mateixos (endogàmia), hi ha gent cremada que no vol ni sentir parlar de participació, etc. Com millorar la inclusió?… ni idea, però està clar que la participació ha de ser atractiva i alegre. També útil, és a dir, vinculant.

d) LA SUBVERSIÓ?

Ser subversiu és molt atractiu. No ens agrada el que veiem i ens construïm la nostra pròpia societat. De vegades trobem associacions que es troben més a gust “enfront a” que “amb”. Però aquesta postura és poc constructiva i al negar la capacitat d’interlocució dels poders públics està molt limitada als recursos propis. A més a més que és impossible un aïllament total.

La reversió és la postura més constructiva i fins i tot realista per a canviar les coses que no ens agraden.

 

2. L’ACCIÓ PARTICIPATIVA: EL FANG DE LA PARTICIPACIÓ

En la pràctica fem o intentem fer participació municipal de dos maneres:

 1. Participació ordinària i administrativa
 2. Processos participatius

 

2.1. Participació ordinària i administrativa

a) Recolzament a les associacions veïnals

 • Subvencions: barem i tramitació de les subvencions. Total 2016: 21.670 €.
 • Infraestructures: col·laboració en la cessió de material i d’espais públics (festes, etc.), així com també dels locals on tenen la seua seu.
 • Comunicació: contacte continu per a col·laborar en la resolució dels problemes o les millores que plantegen per a la ciutat.
 • Registre d’entitats: millorar i actualitzar aquesta base de dades.
 • Més informació: web Participació – AV

b) Canals de queixes

 • Gestió directa de la Bústia ciutadana.
 • Gestionar les queixes presentades per instància general que arriben d’associacions de veïns, i si de cas d’altres entitats de la ciutat.
 • Informar sobre els 5 canals de queixes que té actualment l’Ajuntament (1. Instància general; 2. Smart @alcoi serveis; 3. L’alcalde respon; 4. Bústia ciutadana; 5. Línia Verda).
 • Més informació: web Participació – Queixes

c) Comunicació i informació

 • Comunicar i informar de les activitats que es realitzen des del Departament i d’aquelles que facen les entitats cíviques de la ciutat, especialment de les organitzades per les Associacions de Veïns.
 • Actualitzar la informació en les xarxes socials i el web del Departament.
 • Mantenir actualitzada la base de dades de contactes del Departament.

d) Tramitació de la subvenció a Conselleria i la seua justificació

 • Tramitació administrativa (redactar el projecte, sol·licitud i justificació).

e) Col·laborar amb altres entitats, departaments i administracions

 • Col·laborar amb les entitats cíviques, departaments municipals i altres administracions que demanen la col·laboració del Departament de Participació per a realitzar alguna activitat, segons els recursos disponibles.

f) Inversions pressupostos participatius

 • Tramitació administrativa (som el departament impulsor del contractes públics dels Pressupostos Participatius, amb la col·laboració necessària d’altres departaments).

 

2.2. Processos participatius

a) Celebració del 40é aniversari de les associacions de veïns

 • 40_ASSOCIACIONS_COLORL’any 2016 se celebra aquest aniversari i per a celebrar-ho és imprescindible la participació amb totes les associacions de veïns d’Alcoi. Pressupost inicial: 5.000 €.
 • Possibles activitats: fer una exposició de fotografies, fer un web, fer un sopar homenatge obert a tot el món, una cursa popular, planificar rutes urbanes, etc.
 • Més informació: web Participació – 40AV

b) Pressupostos Participatius

 • Logo_gran_Pressup_PartVan començar l’any 2012 a Alcoi. Portem 4 edicions (2013, 2014, 2015 i 2016).
 • Ha resultat ser només una campanya institucional que no ha complit el seu objectiu principal, que és millorar i dinamitzar la participació.
 • Per al 2017 s’ha de planificar amb la col·laboració del Grup Obert.
 • Més informació: web Participació – Pressupostos Participatius

c) Procés participatiu per al nou Reglament de Participació Ciutadana

 • Realitzar un procés participatiu per a redactar-ne un de nou, tenint en compte el treball ja realitzat durant el final de 2014 i principi de 2015.
 • Ha de partir del Grup Obert de Participació, per a diagnosticar la situació actual de participació i que propose les millores en un esborrany.
 • Entenem que el procés per al nou Reglament ha de servir per a millorar la participació, i el resultat ha de ser un document relativament breu, accessible, de fàcil lectura, que evite la redundància, concís i aplicable. Hem de fugir de la retòrica legal que després no s’aplica.
 • Més informació: web Participació – Reglament

c) Participació Jove

 • Temptejar la possibilitat de realitzar activitats de foment de la participació en les escoles, amb la col·laboració imprescindible del Grup Obert de Participació i els equips docents dels centres que vulguen col·laborar.
 • Col·laboració amb el Departament d’Educació i el de Joventut.

d) Consell ciutadans [???]

 • Ordenar els diversos consells sectorials municipals que existeixen i col·laborar per a crear-ne de nous si hi ha una demanda i necessitat clara i concreta.

e) Altres processos participatius [+/-]

 • Col·laborar en aquells processos participatius que es vulguen portar a terme des de l’Ajuntament (Al-Azraq, Entença, Rodes, Pla Estratègic DUSI, etc.)

 

e) IMPORTANTÍSSIM:

Creació d’un Grup Obert de Participació Ciutadana

GRUPOBERT_COLOR VERDMés informació: web Participació – Grup Obert

1. INTENCIÓ (què volem?)

 • Millorar la participació ciutadana a Alcoi
 • Que la gent interessada en la participació tinga un lloc/espai/moment on trobar-se.
 • Planificar i col·laborar en els processos participatius per a Alcoi.
 • Volem reunions fluïdes, amb iniciativa del propi grup (xarxa, federació, assemblea…).

 2. ACCIONS (què anem a fer?)

 • Reglament de Participació?
 • Planificar els Pressupostos Participatius?
 • Participació a les escoles?
 • Formació?
 • Processos participatius? Entença? Al-Azraq? Rodes?…
 • Consultes, propostes, suggeriments?

3. GESTIÓ (com anem a fer-ho?)

 • Reunions una volta al mes.
 • Lloc: espais municipals o millor cada vegada en la seu d’una associació diferent.
 • Presència virtual amb gestió compartida: creació d’un email propi, facebook, twitter, instagram…?
 • Grup obert: reunions obertes.
 • Es poden fer reunions temàtiques…

4. PARTICIPACIÓ (amb qui comptem?)

 • a) Política: regidora Democràcia Participativa i +
 • b) Administrativa: Dep. de Participació i +
 • c1) Coneguts: membres d’associacions veïnals, grups motors pressupostos participatius, altres assoc.
 • c2) Sumar gent: altres associacions? Persones individuals? Joves? Professionals? …

 

3. MÉS RECURSOS

Bibliografía

Webs, aplicacions, etc.:

Webs oficials:

 

NOTA FINAL: dossier realitzat amb aportacions del meu germà Amand Ortiz i Gisbert, a qui no sempre faig cas, i que m’ha donat i em dóna moltes “paraules per a la participació”. Com sol dir-se, ha col·laborat en millorar aquest document, si bé les mancances són totes meues.

DSCN1160_20

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: