LLIBRE. “La Tercera República” d’Alberto Garzón, un pamflet virtuós

Portada-Alberto-Garzon-Tercera-Republica

De primeres La Tercera República m’ha semblat un pamflet, és a dir un escrit no massa llarg, que pren clarament partit davant una qüestió i que ataca els arguments del contrari. En si mateix un pamflet no és negatiu, pot defendre causes nobles i denunciar injustícies, i això és el que fa Alberto Garzón.

L’autor no necessita presentació: apareix sovint a la televisió, té moltíssims seguidors a facebook i twitter, és economista, jove, i és diputat d’Esquerra Unida al Congrés dels Diputats per la província de Màlaga. Té un bloc anomenat Pijus economicus i és coautor junt amb Vicenç Navarro i Juan Torres, de l’exitós llibre Hay alternativas. De vegades parlen d’ell com l’esperança d’aquest partit polític per al futur, gràcies al seu carisma i la seua projecció mediàtica. És una referència per a molta gent, gràcies al seu discurs crític i amb propostes alternatives raonades.

La Tercera República va eixir al mercat el passat mes de juny amb una campanya de publicitat immillorable: el rei Joan Carles va anunciar que abdicava i tot el món va començar a parlar de la república, de la Tercera República. Ni fet a posta.

En aquest llibre Alberto Garzón reivindica una renovació política a Espanya, i li posa la marca de “La Tercera República”, supose que per a fer-la més atractiva i identificable. Segons ell, cal començar canviant l’hegemonia cultural amb la qual les classes dominants dominen a la majoria de la població, tal com explicava l’ideòleg italià Antonio Gramsci (1891-1937). Es tracta de crear un tipus de contracultura sòlida per a desmuntar la lògica política i econòmica neoliberal que només beneficia als més rics i que està desmantellant els precaris Estats de Benestar que històricament tant van costar d’aconseguir. En aquest sentit trobem que els partits polítics que arriben als governs en tota Europa fan quasi les mateixes polítiques, que no hi ha alternança real, és a dir que en el cas espanyol PP i PSOE són iguals en matèria econòmica i política, i que llevat d’algunes cosetes han esdevingut un únic partit que alguns ja anomenen el PPSOE.

Garzón proposa crear una base social àmplia per a canviar les coses. Una base social que, a més de voler canviar el tipus d’Estat i passar d’una monarquia a una república, porte a terme un procés per aprofundir en la democràcia formal i substantiva. Açò és important, ho explique:

1) Millorar la democràcia formal, en el sentit de millorar els procediments per a practicar la democràcia, mitjançant la participació ciutadana més enllà de les eleccions cada quatre anys, per exemple amb consultes als ciutadans més sovint, amb revocatoris per als càrrecs públics que no compleixen les seues promeses electorals, o amb mecanismes per assegurar la independència dels poders econòmics i polítics (evitar les famoses “portes giratòries”).

2) Millorar la democràcia substantiva, en el sentit d’aprofundir en els drets positius de les persones, els que permeten la independència personal, els que doten a cada persona dels mínims recursos per a portar una vida digna, com una faena, un habitatge, educació, sanitat, pensions, o també un consum sostenible amb el medi ambient. És a dir “el dret d’existir”, el més important de tots els drets segons Robespierre, al qual tots els altres estan han d’estar subordinats.

alberto_garzon_espinosa

Alberto Garzón Espinosa

La resta del llibre, per a mi, són explicacions que reforcen aquest argument. Per exemple les explicacions dels problemes i les fal·làcies de la democràcia liberal; de l’evolució dels sistemes i de les idees polítiques al llarg del temps; de la confrontació entre liberalisme i socialisme; o del funcionament pervers de les actuals democràcies governades pels mercats financers, és a dir per les elits econòmiques, i amb una gran corrupció política estructural.

El defecte més visible d’aquest llibre és que Garzón tira massa cap a casa. És a dir, d’una manera simple vincula democràcia amb república, i república amb socialisme, i evidentment socialisme amb Esquerra Unida. Fins a cert punt és normal, aquest no és un llibre acadèmic d’un científic social que es troba còmodament dalt de la seua torre d’ivori. És un llibre d’un polític en actiu, d’un gladiador que està a la arena, i amb oponents molt més grans i forts. Però aquest defecte té el mèrit de ser molt evident, de veure’s des de lluny, i això almenys permet apreciar una certa sinceritat en la defensa de les seues idees. No ens enganya, vaja. Per això, malgrat aquesta tendenciositat tan evident, el llibre resulta molt suggeridor per a qualsevol persona amb inquietuds i que convida a informar-nos, a llegir més. En l’annex d’aquest apunt he posat una selecció personal de bibliografia que utilitza i que apareix en les notes a peu de pàgina.

En resum, és un llibre ple d’obvietats que no solen dir-se en veu alta. Per això és un llibre atractiu i útil, que es llig bé, que ens ajuda a practicar la discussió política raonada i a recuperar els significats autèntics de les grans paraules. Diguem-ne algunes: llibertat, igualtat, fraternitat o justícia. Però també responsabilitat i decència. Paraules que en la tradició de lluita democràtica han servit per a millorar les condicions de vida i de convivència de les persones i dels pobles. Repetisc, són obvietats, i són combatives. Per això dic que estem davant d’un pamflet virtuós.


Annex: RECURSOS APROFITABLES

A continuació vaig a compartir una selecció de textos del llibre i un vídeo amb una intervenció d’Alberto Garzón al Congrés del Diputats, amb rèplica de Soraya Sáez de Santamaria (PP).

Selecció de textos

 1. El antagonismo entre oligarquía y democracia
 2. El neoliberalismo, la actual ideología dominante
 3. La ley de hierro de la oligarquía
 4. La democracia líquida, aparente
 5. La participación política y el liberalismo
 6. La herencia de la tradición socialista
 7. El fascismo para salvar el capitalismo
 8. La desdemocratización en la Unión Europea
 9. Selecció bibliogràfica

 1. El antagonismo entre oligarquía y democracia

“Podemos partir del hecho de que a lo largo de la historia política ha existido un continuo en la lucha que ha enfrentado a pobres contra ricos por la obtención de nuevos derechos políticos y sociales. En toda sociedad política los pobres han intentado arrebatar espacios de poder a los ricos a través de la obtención de nuevos derechos tales como el sufragio o el de la asistencia sanitaria, por poner algunos ejemplos. Esta relación conflictiva puede ser expresada en el antagonismo entre oligarquía y democracia. Por una parte, la minoría que ostenta el poder y, por otra parte, la mayoría que está lejos del poder.” (Página 19)

 1. El neoliberalismo, la actual ideología dominante

“Actualmente podríamos decir que la ideología dominante es sin lugar a dudas la que hemos convenido en llamar neoliberalismo. El neoliberalismo, como ideología, se basa en algunas ideas nucleares que exaltan la lógica del mercado y que critican la intervención pública en la economía. [ … ]

El neoliberalismo es una versión moderna, muy adaptada y radicalizada, del liberalismo clásico de la filosofía política. Como tal, postula e impone una visión del mundo “basada en el individualismo, la mercantilización de la vida social, el predominio de la competencia en las relaciones sociales, la cultura del consumo, la exaltación del éxito como criterio de mérito y el desprecio o la irrelevancia de todo tipo de valores comunitarios.” (Página 53)

 1. La ley de hierro de la oligarquía

“Existe un trade-off, o intercambio, entre eficiencia y legitimidad/democracia. Dicho de otra forma: cuanta más democracia interna tiene una organización, más tarda en tomar decisiones. [ … ]

Esto es algo sobre lo que teorizó a principios del siglo XX el sociólogo alemán Robert Michels (1876-1936) cuando formuló la llamada ley de hierro de la oligarquía. Según esta, toda organización social, a medida que crece, degenera necesariamente en una forma burocratizada y controlada por una oligarquía. La obra de Michels pretendía describir precisamente a los partidos políticos, aunque su formulación se hace extensible a cualquier tipo de organización social. Según él, y recogiendo lo anterior, toda organización acaba tendiendo a la creación de liderazgos fuertes que operan en detrimento de la democracia interna. Para hacerse operativos, los partidos sacrifican parte de su democracia interna. [ … ]

Esa oligarquía es lo que en términos coloquiales suele llamarse “el aparato”. (Página 77)

 1. La democracia líquida, aparente

“Cuando alguien me pregunta por cómo van los debates en el Parlamento, suelo responder que sencillamente no van. No existen más que en apariencia. La gente, naturalmente, se extraña. Y es que podríamos suponer que la labor parlamentaria es la de deliberar, que según la Real Academia de la Lengua significa “considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos”. Sin embargo, la realidad parece impugnar tal descripción.

La labor general de los parlamentarios españoles no es sino la de obedecer la línea oficial del partido político al que pertenecen. [ … ]

Mientras la deliberación és un proceso en el que las partes argumentan desde la razón, buscando el interés general, la negociación es un proceso en el que se enfrentan dos posiciones antagónicas y cuya solución dependerá de la correlación de fuerzas. Así, en un proceso deliberativo un grupo pequeño puede hipotéticamente convencer a un grupo grande, mientras que en un proceso negociador eso es del todo improbable. [ … ]

En una democracia de negociación el debate pierde todo el sentido teórico. [ … ] el debate queda relegado a una especie de simulacro democrático o deliberativo pero en todo caso carente de sentido real. Los debates aparecen como mera liturgia formal en la medida en que el resultado de la votación está determinado por factores ajenos al mismo, tales como la negociación en los pasillos. [ … ]

Ello nos empuja a pensar la democracia también como una democracia líquida, en términos de Zygmunt Bauman (1925), donde la ideología pierde su carácter sólido y fuerte, y donde importa más la apariencia que la sustancia. Y es que al no tener sentido el debate parlamentario tampoco lo tiene la ideología del ponente, o su compromiso con la verdad. [ … ]

La disolución de toda sustancia ideológica es un hecho. [ … ]

Se sustituyen el programa político y la ideología por el eslogan y el tópico fácil. Se sustituye el argumento consolidado por el titular demagógico. Se sustituyen las declaraciones sobre el contenido por las declaraciones sobre la forma. Y se sustituye el libro por los ciento cuarenta caracteres.” (Páginas 89-90)

 1. La participación política y el liberalismo

“El liberalismo ha rehuido de la participación política en dos sentidos. En primer lugar porque ha desconfiado de los pobres, y por lo tanto ha diseñado instituciones políticas para corregir su participación. [ … ] Y en segundo lugar porque filosóficamente la maximización de la libertad negativa suponía la renuncia a la participación política en instituciones y obligaba a empujar a tanta gente como fuera posible a sus vidas privadas.” (Página 147)

“El liberalismo siempre ha rehuido de la participación ciudadana por esos motivos: por el miedo a que se suprimiese el derecho a la propiedad y por el miedo a que el sistema capitalista pudiera fenecer víctima de los impulsos redistribuidores de las masas ignorantes.” (Página 196)

 1. La herencia de la tradición socialista

“El mundo contemporáneo le debe a la tradición socialista al menos tres grandes fenómenos. En primer lugar, el desarrollo de las organizaciones de masas, como los partidos políticos y los sindicatos. En segundo lugar, la democracia política entendida como régimen parlamentario con sufragio universal. En tercer lugar, mantener viva la llama de los derechos humanos, que desde 1794 y hasta 1948 habían desaparecido de los sistemas políticos. Y en cuarto lugar los procesos de descolonización y el derecho a la autodeterminación.” (Página 152)

 1. El fascismo para salvar el capitalismo

“Podemos defender la tesis según la cual el avance del mercado libre destruye los cimientos de una comunidad política y abre la puerta al fascismo. El fascismo deviene entonces como un intento de salvar al capitalismo a través de la erradicación de las instituciones democráticas, todo lo cual tiene como objetivo detener el socialismo o, más generalmente, las soluciones sociales que implican la destrucción del capitalismo.” (Páginas 189-190)

 1. La desdemocratización en la Unión Europea

“El proceso de desdemocratización se ha dado también gracias a las instituciones supranacionales europeas. La Unión Europea, aún presentándose como una unión de los pueblos de Europa, no deja de ser una articulación jurídica de distintas economías con intereses muchas veces contrapuestos que compiten en el mercado captalista mundial. Así, la arquitectura europea se ha ido construyendo al servicio de los intereses de las principales potencias económicas, especialmente Alemania, y de sus grandes empresas financieras. Es lo que el dirigente comunista Julio Anguita denominó en su momento la “Europa de los mercaderes”.

Y esta construcción se ha ido realizando liderada por las élites europeas, las cuales han tenido siempre enormes recelos de los mecanismos de participación democrática.”

 1. Selecció bibliogràfica
 • Berlin, I.: Dos conceptos de libertad y otros escritos, Madrid, Alianza, 2005
 • Bobbio, N.: Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2009
 • Doménech, A.: El eclipse de la fraternidad, Crítica, 2003
 • Lenin, V.I.: El Estado y la revolución, Madrid, Alianza, 2006
 • Monedero, J.C.: Curso urgente de política para gente decente, Barcelona, Seix Barral, 2013
 • Pisarello, G.: Un largo Termidor, Madrid, Trotta, 2011
 • Polanyi, K.: La gran transformación, FCE, 2003
 • Robespierre, M.: Por la felicidad y por la libertad, Madrid, El Viejo Topo, 2005
 • Sandel, M.J.: Lo que el dinero no puede comprar, Barcelona, Debate, 2013
 • Smith, A.: La riqueza de las naciones, Madrid, Alianza, 2013
 • Zinn, Howard: La otra historia de los Estados Unidos, Hondarribia, Ed. Hiru, 2005

Vídeo

Alberto Garzón: “República es más democracia, monarquía es corrupción”

5 Responses to LLIBRE. “La Tercera República” d’Alberto Garzón, un pamflet virtuós

 1. Retroenllaç: TEMA Espanya. La democràcia espanyola actual (des de 1982) | HISTORIATA

 2. Retroenllaç: TEMA. L’organització política de les societats | HISTORIATA

 3. Retroenllaç: LLIBRE. “La culpa es de los libros” de Pascual Serrano, un llibre de llibres | HISTORIATA

 4. Retroenllaç: PARTICIPACIÓ. “Projecte per al Departament de Participació Ciutadana i per a fomentar i millorar la democràcia participativa a Alcoi” | HISTORIATA

 5. Retroenllaç: PARTICIPACIÓ. Dossier «Paraules per a la Participació» (23F-2016) | HISTORIATA

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: