CONSELLS PER A SELECTIVITAT – 2n de BAT – Història d’Espanya

CONSELLS PER A L’EXAMEN DE SELECTIVITAT

2n de BAT – Història d’Espanya

 (Actualitzat el 14 de desembre de 2014)

Després d’un curs intens, i per a mi meravellós, us passe uns últims consells per a encarar l’examen de selectivitat d’Història d’Espanya de 2n de batxillerat.

No és res nou, m’heu sentit moltes vegades dir aquestes coses, però he cregut que valia la pena posar-les per escrit, i si serveix d’ajuda a algú, millor que millor.

Per a imprimir: Consells per a selectivitat en PDF – Història d’Espanya

PLANTILLES D’EXÀMENS

 –

[Plantilla 1. En valencià]

TEXT 1

TEXT 2

QÜESTIONS:

1. Descriviu el tipus de fonts utilitzades en el text (1 punt)

 2. Identifiqueu les idees principals dels textos, situant-los en el nucli temàtic i el context històric corresponent (2,5 punts)

 3. Expliqueu els conceptes “Concepte 1”, “Concepte 2”, “Concepte 3” (2 punts)

 4. Descriu les causes de —, les característiques de —, l’evolució política de —, les conseqüències de —, la problemàtica de —, etc. Utilitza els textos a desenvolupar (2,5 punts). Causes de —, característiques de —, l’evolució política de —, les conseqüències de —, la problemàtica de —, etc. (2 punts).

 – – – 

[Plantilla 2. En castellano]

TEXTO 1

TEXTO 2

CUESTIONES:

1. Describid el tipo de fuentes utilizadas en el texto (1 punto)

2. Identificad las ideas principales de los textos, situándolos en el núcleo temático y el contexto histórico correspondiente (2,5 puntos).

3. Explicad los conceptos “Concepto 1”, “Concepto 2”, “Concepto 3” (2 puntos)

4. Describe las causas de —, las características de —, la evolución política de —, las consecuencias de —, la problemática de —, etc. Utiliza los textos a desarrollar (2,5 puntos). Causas de —, características de —, evolución política de —, consecuencias de —, problemática de —, etc (2 puntos).

EXEMPLES D’EXÀMENS

País Valencià

 • MODELS D’EXÀMENS per a les PAU del País Valencià, per la Universitat d’Alacant, enllaç
 • Examen d’Història a les PAU del País Valencià, juny 2010, enllaç
 • Examen d’Història a les PAU del País Valencià, setembre 2010, enllaç
 • Examen d’Història a les PAU del País Valencià, juny 2011, enllaç
 • Examen d’Història a les PAU del País Valencià, setembre 2011, enllaç
 • Examen d’Història a les PAU del País Valencià, juny 2012, enllac
 • Examen d’Història a les PAU del País Valencià, setembre 2012, enllaç
 • Criteris de correcció de l’examen de setembre de 2012, enllaç

Catalunya

 • EXPLICACIÓ GENERAL de l’examen d’Història de les PAU a Catalunya, 2013, enllaç
 • Examen d’Història a les PAU de Catalunya, curs 2009-2010 (1), enllaç
 • Examen d’Història a les PAU de Catalunya, curs 2009-2010 (2), enllaç
 • Examen d’Història a les PAU de Catalunya, curs 2010-2011 (1), enllaç
 • Examen d’Història a les PAU de Catalunya, curs 2010-2011 (2), enllaç
 • Examen d’Història a les PAU de Catalunya, curs 2011-2012 (1), enllaç
 • Examen d’Història a les PAU de Catalunya, curs 2011-2012 (2), enllaç
 • Examen d’Història a les PAU de Catalunya, curs 2012-2013 (1), enllaç


ÍNDEX

Pregunta 1. Tipus de fonts utilitzades en el text (1 punt)

Pregunta 2. Nucli temàtic + idees principals + context històric (2,5 punts)

Pregunta 3. Conceptes (2 punts)

Pregunta 4. Dos preguntes llargues (2,5 punts + 2 punts)

 

 

Pregunta 1. TIPUS DE FONTS UTILITZADES EN EL TEXT (1 punt)

Aquesta és una pregunta que tots i totes heu de traure un punt. Primer de tot: hi ha dos textos. Cal que citeu les fonts utilitzades tal com hem treballat al curs.

Per exemple: “El primer text és un fragment de “El Manifest dels Perses”/”la constitució de 1845”/”un discurs de Manuel Azaña”, i es tracta d’una font primària/secundària, per la seua forma és informatiu/narratiu, i pel seu tema és de caràcter polític/social/econòmic/cultural.” L’autor és… i va dirigit a…

No heu d’enrotllar-vos més. No perdeu temps. Val només un punt.

Recordeu:

– font primària o secundària (potser també es pot hemerogràfica, si prové d’un periòdic)

– per la seua forma: informatiu o narratiu (més objectiu o més subjectiu)

– pel seu tema: 1. polític, 2. social, 3. econòmic, 4. cultural (també es pot ampliar a legislatiu, demogràfic, fiscal, industrial,… però en cas de dubte millor cenyiu-vos als quatre típics d’abans)

 

 

Pregunta 2. NUCLI TEMÀTIC + IDEES PRINCIPALS + CONTEXT HISTÒRIC (2,5 punts)

Aquesta és la temuda pregunta del comentari de text. Com hi ha dos textos cada comentari val 1,25 punts. Per això no heu d’enrotllar-vos massa, però heu de fer-ho bé. Millor feu primer un text i després l’altre (com sempre).

 

2.a) Primer de tot dir el nucli temàtic. P. ex. “El text 1 pertany al nucli temàtic de…”.

Els nuclis temàtics de la Història Contemporània d’Espanya solen ser problemàtics perquè segons els llibres i els documents que es consulten poden variar notablement.

Vaig a posar dos opcions i que cadascú trie: 1. la legal i 2. la meua personal, com a llicenciat en Història que sóc, i que es basa en les lectures que he fet d’articles i de llibres d’Història d’Espanya.

1. Segons la legislació vigent hem de basar-nos en el currículum de Batxillerat del País Valencià (DECRET 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana). Si es topeu amb un avaluador de la PAU estrictament legalista es basarà només en aquest Decret, i només acceptarà els següents “nuclis de contingut”:

 1. Crisi de l’Antic Règim (1788-1833)
 2. Construcció i consolidació de l’estat liberal (1833-1902)
 3. Transformacions econòmiques i canvis socials en el segle XIX i primer terç del segle XX
 4. Crisi de l’estat liberal, la Segona República i la Guerra Civil (1902-1939)
 5. La dictadura franquista (1939-1975)
 6. L’Espanya actual (1975-…)

Més informació en aquest breu resum sobre els nuclis temàtics “legals” (pdf)

2. Segons la meua opinió i d’altres historiadors: en principi podem trobar els següents nuclis temàtics (encara que alguns se solapen no passa res):

– Crisi de l’Antic Règim (1788-1833): regnat de Carles IV, regnat de Josep I Bonaparte i la guerra del Francés (en castellà de “Independencia”), i el regnat de Ferran VII.

– La fallida (“quiebra”) de l’Antic Règim (1814-1833): el regnat de Ferran VII, amb el sexenni absolutista (1814-1820), el trienni liberal (1820-1823) i la dècada ominosa (1823-1833).

– La consolidació del règim liberal (1833-1868): el regnat d’Isabel II, amb les regències de Maria Cristina (1833-1840) i del general B. Espartero (1840-1843), la dècada moderada (1843-1854), el bienni progressista (1854-1856) i el final del regnat d’Isabel II (1856-1868). [Nota: en alguns llibres la consolidació del règim liberal aplega fins 1874.]

– El Sexenni Democràtic (1868-1874): la revolució de la Gloriosa (1868), el govern provisional de Serrano i Prim (1868-1870), regnat d’Amadeu I de Savoia (1870-1873), la Primera República Espanyola (1873-1874).

La Restauració (1875-1931): regnat d’Alfons XII (1875-1885), regència de Maria Cristina (1885-1902), regnat d’Alfons XIII (1902-1931). Cal destacar que en aquest últim regnat es donà la dictadura del general Primo de Rivera, de 1923 a 1930, i la dictablanda del general Berenguer i de l’almirall Aznar (1930-1931).

– La Segona República Espanyola (1931-1939): amb el govern provisional (1930), el bienni progressista (1931-1933), el bienni conservador (1933-1936), el front popular (1936), i la guerra civil (1936-1939). [Atenció: la Segona República no va acabar el 1936. Durant la Guerra Civil la Segona República existia, de fet era el govern legalment constituït a Espanya, i es defenia. Va durar fins que fou derrotada, el 1939.]

– La Guerra Civil (1936-1939): es troba entre el final de la Segona República i sobretot en l’origen del franquisme. En cas que isca un document sobre aquest període podeu citar-lo com un nucli temàtic propi.

– El franquisme (1939-1975): si bé a aquestes altures del curs tots sabem que Franco va ser nomenat “Jefe del Estado” i “Generalísimo” l’1 d’octubre de 1936, generalment sol començar-se el franquisme l’any 1939. Tal com explica l’historiador Ángel Viñas (i altres) aquesta és una visió molt interessada del franquisme per la historiografia conservadora i reaccionària, hereva directa del franquisme, ja que vol desvincular-se de la Guerra Civil com si aquesta guerra pertanyera només al “nucli temàtic” de la República. El fet és que el franquisme està molt més lligat històricament a la Guerra Civil que la República, per a la qual aquesta guerra fou una defensa desesperada sense quasi ajuda internacional contra una agressió autoritària i tradicionalista, amb el recolzament militar dels règims feixistes i la justificació moral i ètica de l’Església catòlica. Vull que quede clar: els períodes històrics no són neutrals, i aquest és un bon exemple.

– La transició (1975-1982): mort de Franco, el governs de Suàrez, la constitució de 1978, l’intent de colp d’Estat del 23-F de 1981, i la victòria electoral del PSOE el 1982.

La democràcia (1982-…): regnat de Joan Carles I (1975-…), governs de Felipe González, J.M. Aznar, J.L. Rodríguez Zapatero i M. Rajoy.

 Recordeu, principals nuclis temàtics (opció NO legalista):

– Crisi de l’Antic Règim (1788-1833)

– La fallita (“quiebra”) de l’Antic Règim (1814-1833)

– La consolidació del règim liberal (1833-1868)

– El Sexenni Democràtic (1868-1874)

– La Restauració (1875-1931)

– La Segona República Espanyola (1931-1939)

– La Guerra Civil (1936-1939)

– El franquisme (1939-1975)

– La transició (1975-1982)

– La democràcia (1982-…)

 

2.b) Idees principals del text. Per exemple “En aquest fragment del text titulat —, l’autor comenta la seua opinió principalment sobre —. També assenyala/destaca el fet que —, o explica les circumstàncies de —, etc.”. També podeu començar així “La idea principal d’aquest text és…. Altres idees són…”, però encerteu.

Aquest és el punt propi del comentari de text, per tant heu de dir de què va el text, de què parla, qui ho diu, a qui es dirigeix, quan i per què. També és interessant si poseu alguna anotació sobre “com” ho fa: parts del text, títol, firma, llenguatge, etc. Al principi del curs (amb mi) estaveu fent-ho més o menys bé, però últimament he observat que heu baixat la guàrdia.

HEU DE COMENTAR-LO, NO NOMÉS CONTAR UN ROTLLO SOBRE L’ÈPOCA DEL TEXT.

 

2.c) Context històric. Ara sí, ara podeu soltar un rotllet, però no massa llarg que no teniu quasi temps. Ja sabeu que per a contextualitzar un text històric heu d’emmarcar-lo en el seu temps, posant algunes notes sobre el què passava abans “del text”, durant “el text”, i després “del text” (esdeveniments precedents, coetanis i posteriors).

Màxim deu o quinze línies. Tingueu en compte que tot el comentari d’un text només compta 1,25 punts. Com són dos textos al final puja a 2,5 punts. Cal fer-ho bé però sense excessives floritures o explicacions. Per això és molt important saber bé les fases històriques (els “maleïts” frisos). Guardeu el rotllo per a la pregunta 4.

Si voleu podeu acabar amb la frase: “Aquest text és important per al coneixement de la Història d’Espanya perquè ens permet saber/conéixer/entendre… (les causes, els fets, les conseqüències, els problemes, les opinions, etc.)”. Això quedarà de categoria.

 

 

Pregunta 3. CONCEPTES (2 punts)

Maleïts conceptes. Són la prova de si un alumne entén o no un tema. Per això cal anar amb molt de compte. Com ja sabeu es tracta de saber definir, de saber explicar amb concreció i correcció, uns conceptes que es troben en els textos de l’examen.

Pistes per a definir:

 

3.a) Primer heu de fer una definició “de diccionari”, molt global, vàlida per a qualsevol situació històrica. Heu de tenir en compte que els conceptes poden ser més generals (dictadura, democracia, guerra, caciquisme, sobirania nacional) o més concrets (primera guerra carlina, trienni liberal, desarrollismo).

– Recordeu que les dos primeres paraules són molt importants i quasi sempre són les mateixes: la primera fa referència al que és (com si fóra un sinònim o una aproximació) i la segona a la família que pertany, per exemple constitució o Estatut Reial podria ser “norma legal”, guerra “conflicte polític/violent”, sobirania nacional “concepte polític”, nacionalisme “doctrina/teoria/ideologia política”, Autonomia “territori amb autogovern dins de…”, transició “periode històric caracteritzat per…”.

– Després heu de dir algunes característiques importants del concepte, on i quan es va donar.

 

3.b) Després heu de contextualitzar un poc la definició, és a dir heu d’explicar el concepte en el moment que ens marca el text. No és el mateix parlar de caciquisme a principis de la Restauració que al final, quan ja era obertament criticat. Cal matisar i ampliar els significats. Podeu dir “Aquest concepte apareix al primer/segon text, i en aquests moments aquest concepte també significava/es referia a…”

Amb això estaria bé aquesta pregunta. No us heu d’enrotllar excessivament. Aneu amb compte amb les paraules, intenteu utilitzar aquelles que entengueu, que siguen de l’argot de les ciències socials i que siguen un poc “comodí”, és a dir que es puguen utilitzar en les definicions de molts conceptes (per exemple: estructura, crisi, fallita, auge, expansió, circumstància, fet, esdeveniment, procés, evolució, desenvolupament, política, societat, economia, cultural, Estat, nació, país, influència, crítica, conseqüència, antecedent, coetani, ideologia, teoria, doctrina, corrent, tendència, moviment social, conservador, progressista, liberalisme, socialisme, tradicionalista, radical, intransigent, dèbil, fort, personalista,…). En cas de dubte millor no s’arrisqueu massa… tal com va dir Eugeni d’Ors “en ciències socials els experiments amb gasosa”.

 

 

Pregunta 4. DOS PREGUNTES LLARGUES (2,5 punts+ 2 punts)

a) ROTLLO: ara sí, ara podeu enrotllar-vos. Però atenció: llegiu bé l’enunciat de la pregunta. Encerteu en el que us estan preguntant. Tingueu clara la fase històrica (fase i subfase) a què fa referència la pregunta. Per favor, llegiu-la dos vegades, o tres. Feu-vos un petit esquema en un marge d’un full, en brut, amb les coses que més o menys voleu dir, ordeneu les idees, i després passeu a redactar, a tota velocitat. Val la pena pensar el que voleu escriure, perdre cinc minuts, i després escriviu amb lletra clara com si us jugàreu la vida (és una exageració, d’acord?).

 

b) PUNTUACIÓ: són dos preguntes, una val 2,5 punts i l’altra 2 punts. Dosifiqueu el temps. Les dos preguntes valen la pena. Si no us dóna temps a fer l’última pregunta, deixeu-vos almenys uns minuts per a posar alguna cosa, perquè segur que comptarà (si és correcte, clar).

 

c) ATENCIÓ: a l’enunciat de la pregunta de 2,5 punts posa “Utilitza els textos a desenvolupar”. És a dir, els textos formen part dels esdeveniments històrics que es demanen en aquesta pregunta, per això quan els expliques has de fer referència als textos que tens a l’examen. Per exemple pots dir: “… com es veu en el text 1.”; “Tal com diu el text 2…”; “Un fragment d’aquest manifest/discurs/constitució és el text 1 on apareix…”, etc. Poseu-ho en algun lloc, per favor.

 

Alea jacta est, la sort s’ha llançat… que us vaja molt bé, en l’examen i en la vida.

 Una abraçada


5 Responses to CONSELLS PER A SELECTIVITAT – 2n de BAT – Història d’Espanya

 1. Reblogged this on Històriamolívila and commented:
  Consells molt recomanables de cara a fer els exàmens de selectivitat d’història. Òbviament, com que és un bloc del País Valencià no hi ha la part de catalanisme, de la Mancomunitat o de la Generalitat de Catalunya, però la manera en que es plantegen les proves és força bona!

 2. Retroenllaç: ADÉU ALZIRA: una memòria informal del curs 2011/2012 « HISTORIATA

 3. Retroenllaç: SELECTIVITAT. HistoQuiz | HISTORIATA

 4. lluisa says:

  he entrat en aquest blog per casualitat, està prou bé, però em sap greu dir-te que els nuclis temàtics que indiques de Història d’Espanya no són correctes, els nuclis temàtics venen determinats per conselleria i no coincideixen amb els dels llibres, millor dit amb els temes dels llibres. Soc professora i he segut varies vegades correctora PAU. El curriculum (temari) de la Prova d’Accés a la Universitat en la matèria de Història d’Espanya en la Comunitat Valenciana correspon als nuclis temàtics fixats en el DECRET 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. Espere que et siga útil.

  • historiata says:

   Moltes gràcies per l’avís, Lluïsa. La veritat és que no tenia ni idea del que has comentat, i els companys professors que han vist aquest article (i alguns l’han recomanat) no m’havien dit res.
   Vaig a fer-ho constar al punt dels nuclis temàtics, encara que vull deixar clar que una cosa és un decret legal i una altra la visió que els historiadors podem tenir dels nuclis de contingut d’un període històric més ampli. Per exemple, he comprovat el que em temia, que al Decret del currículum la Segona República i la Guerra Civil es troben dins del mateix nucli de contingut, quan des de fa un grapat d’anys diversos historiadors consideren que agrupar aquest dos períodes és una interpretació interessada del franquisme i dels actuals sectors conservadors i reaccionaris, hereus directes d’aquesta dictadura (això ho diuen, entre d’altres: Julián Casanova, Josep Fontana, Ángel Viñas, Enrique Moradiellos, Alberto Reig, Paul Preston, Ricardo Miralles, etc.).
   És a dir, que evidentment el currículum legal pot establir els nuclis de continguts que vulga, però els historiadors i els professors d’història no podem acceptar-los acríticament. Encara que cal tenir-ho en compte, sobretot quan els alumnes s’avaluaran en una prova com és la selectivitat (PAU) i els avaluadors es basaran en aquests documents legals (que no històrics), i per això t’agraïsc de tot cor el teu comentari.
   No m’enrotlle més, crec que ha quedat clar.
   Salutacions cordials,
   Roderic

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: